Studiu privind utilizarea unor sisteme alternative de eficienta ridicata

Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative a fost introdus obligatoriu pentru obtinerea autorizatiei de construire prin certificatul de urbanism privind performanta energetica în funcţie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător odata cu modificarea legii 372/2005 modificata prin Ordonanţa Guvernului nr. 13/2016.

Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata analizeaza potentialul investitiei din punctul de vedere al utilizarii rationale si eficiente a resurselor si determina modul in care sunt satisfacute cerintele tehnice si economice impuse de utilizarea proiectului de investitii proprii sau al afacerii. In general studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata include:

  • Parti scrise: descrierea functionala si tehnologica, inclusiv

memorii tehnice pe specialitati si evidentierea solutiilor tehnice propuse de auditor, cu recomandari privind tehnologia de realizare si conditiile de exploatare ale fiecarui sistem; analizarea necesitatilor sistemului si cele aferente investitiei precum si analiza cost-beneficiu pe baza unui calcul de performanta energetica intocmit de auditorul energetic

  • Parti desenate: scheme tehnice de functionare.

Acest studiu are la baza tratarea situatiei viitoarei cladiri din perspectiva utilizarii energiilor regenerabile si se face considerand varianta propusa.

Textul, conţinut în articolul 9 al legii, a rămas , practic, neschimbat. Ceea s-a modificat este trimiterea la tipul de clădiri la care se referă obligaţiile de mai sus.

În forma anterioară, se făcea trimitere la clădirile noi/ansamblurile de clădiri prevăzute la art. 14 alin. (2) care se referă la clădirile noi din proprietatea sau administrarea autorităţilor administraţiei publice, care urmează să fie recepţionate în baza autorizaţiei de construire emise după 31 decembrie 2018 şi care vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.

În forma modificată de Legea nr. 156/2016, trimiterea se face la “clădirile noi/ansamblurile de clădiri prevăzute la art. 6 alin. (1)”, acestea fiind:

a) locuinţe unifamiliale;

b) blocuri de locuinţe;

c) birouri;

d) clădiri de învăţământ;

e) spitale;

f) hoteluri şi restaurante;

g) construcţii destinate activităţilor sportive;

h) clădiri pentru servicii de comerţ;

i) alte tipuri de clădiri consumatoare de energie.

În forma nouă a legii, sistemul de control din partea Inspectoratului de Stat în onstrucţii trebuie să vizeze, între altele:

  • verificarea anuală, prin sondaj, a minimum 10% din

certificatele şi rapoartele de audit energetic, precum şi din rapoartele de inspecţie a sistemelor de încălzire şi de climatizare, înregistrate anual în băncile de date specifice;

  • verificarea afişării certificatului la clădirile cu o suprafaţă

utilă totală de peste 250 m2, prevăzute la art. 22 alin. (4), care sunt frecvent vizitate de public.

A fost modificat şi regimul de sancţionare a unora din faptele care constituie contravenţii, şi anume:

  • nerespectarea obligaţiei auditorului energetic pentru clădiri

şi a expertului tehnic atestat de a transmite, în format electronic, la termenul stabilit prin lege, conţinutul certificatelor şi al sintezelor privind rapoartele de audit energetic şi de inspecţie a sistemelor de încălzire şi climatizare;

  • nerespectarea obligaţiei de afişare a certificatului de către

proprietarii/administratorii clădirilor cu o suprafaţă utilă totală de peste 250 m2, de interes şi de utilitate publică, precum şi cele prevăzute la art. 6 alin. (1), care sunt frecvent vizitate de public.

Pocol Marie Anna - PR Executive