Legislatie

1. Legea nr.10/1995 – privind calitatea în construcţii

2. Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, publicată în M.Of.,partea I, nr. 1144/2005;

3. Ordinul MDLPL nr. 691/1.459/288/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanţa energetică a clădirilor, publicat în M.Of.,partea I, nr. 695/2007;

4. Ordinul MTCT nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor”, publicat în M.Of., partea I, nr.126bis/2007 şi B.C.*) nr.4-7/2007;

5. Ordinul MDRL nr. 1071/2009 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice “Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor”, publicat în M.Of., partea I, nr.41 bis/2010;

6. Ordinul MTCT nr. 2055/2005 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor”, indicativ C107/2005, publicat în M.Of., partea I, nr.1.124 bis/ 2005, şi B.C.*) nr. 2-3/2007;

7. Ordinul MDRT nr. 2513/2010 privind modificarea Reglementării tehnice “Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ C 107-2005” aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2055/2005, publicat în M.Of., partea I, nr.820/ 2010;

8. Ordinul MDRT nr. 2237/2010 pentru aprobarea reglementării tehnice “Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”, publicat în M.Of., partea I, nr.683/2010;

9. Ordinul MDRT nr. 61/2011 pentru modificarea reglementării tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2237/2010, publicat în M.Of., partea I, nr.51/2011;

10. Ordinul MTCT nr. 711/2004 pentru aprobarea reglementării tehnice “Metodologie privind determinările termografice în construcţii”, indicativ MP-037-04, publicat în M.Of., partea I, nr.405/2004 şi B.C.*) nr.9/2007;

11. Ordinul MTCT nr. 364/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe cu regim de înălţime până la P+9E, realizate după proiecte tip, prin transformarea acoperişurilor tip terasă în acoperişuri înclinate, cu amenajarea de poduri neîncălzite sau mansarde”, indicativ GP 110-04, publicat în M.Of., partea I,nr.1177bis/2005 şi B.C.*) nr.17/2005;

12. Ordinul MLPAT nr. 331/2000 pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind optimizarea nivelului de protecţie termică la clădirile de locuit, indicativ GP 058–2000, publicat în B.C.*) nr.13/2001 şi B.C.*) nr.2/2002;

13. Ordinul MLPTL nr. 1605/2001 pentru aprobarea Reglementării tehnice “Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor de reabilitare termică a clădirilor social-culturale şi a instalaţiilor aferente acestora, indicativ MP 012-2001, publicat în B.C.*) nr. 7/2002

14. Ordinul MLPTL nr. 1625/2001 pentru aprobarea Reglementării tehnice “Soluţii cadru pentru reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor de încălzire din clădiri de locuit, indicativ SC 006-2001, publicat în B.C.*) nr.5/2002;

15. Ordinul MTCT nr. 932/2002 pentru aprobarea Reglementării tehnice “Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente, indicativ SC 007-2002, puvlicat în B.C.*) nr.18/2003;

16. Ordinul MLPTL nr. 933/2002 pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ privind stabilirea performanţelor termo-higro-energetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente în vederea reabilitărilor termice”, indicativ NP 060-2002, publicat în B.C.*) nr.18/2003;

17. Ordinul MLPTL nr. 1063/2002 pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ general privind calculul transferului de masă (umiditate) prin elemente de construcţie”, indicativ C 107/6-2002, publicat în B.C.*) nr.14/2002;

18. Ordinul MTCT nr. 1412/2002 pentru aprobarea Reglementării tehnice “Metodologie privind reabilitarea şi modernizarea anvelopei şi a instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum la blocurile de locuinţe cu structura din panouri mari”, indicativ MP 019-2002 – B.C. nr. 7/2004;

19. Ordinul MLPTL nr. 1569/2002 pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind îmbunătăţirea calităţilor termoizolatoare ale ferestrelor la clădirile civile existente, indicativ GT 043-2002, publicat în B.C.*) nr.5/2003;

20. Ordinul MLPTL nr. 1579/2002 pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid de evaluare a gradului de confort higrotermic din unităţile funcţionale ale clădirilor existente”, indicativ GT 039-2002, publicat în B.C.*) nr. 8/2003;

21. Ordinul MTCT nr. 278/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind reabilitarea şi modernizarea termică a anvelopei şi a instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum, la blocuri de locuinţe cu structură mixtă, realizate după proiecte tip, indicativ GP 109-2004, publicat în B.C.*) nr.17/2005;

22. Enciclopedia Tehnică de Instalaţii – Manualul de instalaţii, ediţia a II-a: vol.I-Ventilare şi climatizare, vol. II-Încălzire, vol. III-Sanitare, vol. IV-Electrice.

23. MC 001/1-2006 Partea I “Anvelopa clădirii”

24. MC 001/2-2006 Partea II “Performanţa energetică a instalaţiilor din clădiri”

25. MC 001/3-2006 Partea III “Auditul şi certificatul de performanţă a clădirii”

26. MC 001/4-2009 Partea IV “Breviar de calcul al performanţei energetice a clădirilor şi apartamentelor”

27. MC 001/5-2009 Partea V “Model certificat de performanţă energetică al apartamentului”